Certificari si performante

Calitatea lucrarilor este asigurata in concordanta cu preocuparea pentru protejarea mediului ambiant, societatea având implementat, certificat si mentinut un Sistem de Management Calitate, in baza referentialelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si ISO 14001:2004